Galleri34... OG  Havbumuseet.
 
                              
 
  Omvising i Galleri34 og Havbumuseet.                      (Sida er under oppdatering)      
   Batalden Havbu er opptatt av at opphaldet her også skal vere ei kulturell oppleving. Byggeskikkprisen og Olavsrosa  
   er ein viktig stimulans til å vidareutvikle denne profilen både i bygningar, Galleri34 og Havbumuseet på Bualoftet
 
   OMVISING: Mai - sept. kl. 15.15 til 16.30 tysd. og torsd. Omvisinga er tilpassa båten "Sylvarnes" frå Florø   
                   kl.14.30 og båt frå Store Batalden kl.16.35. Billett kjøper du på turistkontoret i Florø, Strandgata 20.
                   tlf 57743000. Båtbillett kjøper du på båten.
                   Grupper kan få omvising evt. berre besøk i Galleri34 eller Havbumuseet etter avtale.

  

  Snikkaren Stein Olav har innreidd og laga inventar på  Bualoftet. Han har m.a. laga kopi av den gamle vinda i  taket og benker og bord av gammalt treverk.  Ragnar Kristiansen stiller ut modellar av gamle båtar. Åtte store plakatar med foto frå gamle dagar har tekstar på norsk og engelsk.
 
 
 
 
 
Galleristen viser maleri frå kystkultur og havlandsskap,
men jobbar periodevis med heilt andre tema som som t.d bygg og anlegg. I maleria over er uttrykket abstrakt.
Galleriet inviterer også andre kunstnarar til å stille ut.
  
Batalden Havbu

Kontaktperson: Gunhild Bjelland
Adresse: Store Batalden, N-6917  Batalden
Telefon: +47 57 74 54 22
Mobil: +47 95 15 82 69. Lite mobildekning heime
Webside: www.bataldenhavbu.no
E-post: gunhild.bjelland@gmail.com
 
OPNINGSTID: Mai- sept.
OMVISING: Mai- sept.
             
 
004757745422
Vær
© LightWeb